Leestijd: ( Aantal woorden: )

AI: de sleutel tot meer productiviteit, kwaliteit en werkplezier

In de snel evoluerende wereld van vandaag is de potentie van Kunstmatige Intelligentie (AI) niet langer te negeren. Gefundeerd onderzoek op dit vlak, hoewel nog in de beginfase, toont veelbelovende resultaten inzake de impact van AI op de productiviteit, kwaliteit, samenwerking en werkplezier in vrijwel alle sectoren.

Een recent onderzoek van PWC (Impact van Generatieve AI op Banen, 2023) toonde resultaten die baanbrekend zijn. Het onderzoek heeft aangetoond dat maar liefst 44% van de banen in Nederland potentieel sterk beïnvloed kan worden door generatieve AI zoals ChatGPT. Deze bevindingen zijn van groot belang, vooral in het licht van demografische veranderingen zoals vergrijzing en afnemende beroepsbevolking. Volgens PwC is het duidelijk: AI is een hulpmiddel voor efficiënter werken en een essentiële partner voor economische groei.

Het 2023 onderzoek “ChatGPT in verschillende industrieën” van Sortlist bevestigt deze trend. Het toont aan dat werkgevers een aanzienlijke toename van productiviteit – gemiddeld 74% – verwachten door de adoptie van generatieve AI. Dit perspectief wordt gedeeld door werknemers, die een verhoging van productiviteit bij medewerkers van 66% voorzien. Wat opvalt is dat vooral jongere generaties, zoals Gen Z, openstaan voor de mogelijkheden van AI, wat een duidelijk teken is van een verschuiving in de adoptiebereidheid en manier van werken. AI wordt hierbij ook steeds meer gezien als vriend dan als vijand door diegenen die er zelf concrete ervaring mee opdoen. Dit is vooral ingegeven doordat AI helpt om de werkdruk te verlagen.

Ook de Harvard Business School heeft dit jaar belangrijk onderzoek verricht naar de impact van ChatGPT-4. Hun studie toont aan dat consultants die ChatGPT-4 gebruiken significant beter presteren dan hun collega’s zonder deze tool. Zij voltooiden meer taken, deden dit sneller, en bereikten hogere kwaliteitsresultaten. Dit benadrukt het potentieel van AI als een krachtige hefboom voor het verhogen van productiviteit op de werkvloer en voor kwaliteitsverbetering in het professionele landschap.

Een interessante bevinding komt uit een GitHub-enquête die in juni 2023 is afgenomen waaruit blijkt dat maar liefst 92% van de Amerikaanse softwareontwikkelaars in grote bedrijven AI-codetools gebruikt. Deze ontwikkelaars zien AI als middel om tegelijkertijd efficiënter te werken, de samenwerking binnen teams te verbeteren en de kwaliteit van de output te verhogen. Hiermee wordt de kwaliteit van het eindproduct verhoogd. Een studie die in juli 2023 werd uitgevoerd door Jakob Nielsen over het gebruik van GitHub Copilot laat een indrukwekkende productiviteitsstijging van 126% zien in de groep die AI gebruikt.

Meer dan 80% van de Fortune 500 bedrijven gebruiken ChatGPT

In 2023 hebben meer dan 80% van de Fortune 500 bedrijven ChatGPT in enige vorm geïntegreerd in hun bedrijfsvoering. Deze aanzienlijke adoptie van ChatGPT door het merendeel van deze wereldwijd toonaangevende bedrijven benadrukt de toenemende relevantie en bruikbaarheid van AI-hulpmiddelen in de zakelijke wereld. Industrieleiders zoals Block, Canva, Carlyle, The Estée Lauder Companies, PwC en Zapier behoren tot de vroege gebruikers. Zij maken gebruik van ChatGPT Enterprise om, onder meer, effectiever te communiceren, coderingstaken te versnellen, antwoorden te vinden op complexe zakelijke vragen en te helpen bij creatief werk.

Het inmiddels wijdverspreide gebruik van ChatGPT onder de Fortune 500 onderstreept de sterke marktvalidatie voor AI-technologieën en weerspiegelt de bredere trend van AI-adoptie en digitale transformatie in bedrijfsprocessen. Naarmate AI zich verder ontwikkelt, en dat gaat op dit moment in een razend tempo, zullen de toepassingen steeds integraler worden, waardoor AI zichzelf ook steeds meer zal bewijzen als een belangrijke motor voor innovatie, productiviteit, een lagere werkdruk en werkplezier in het bedrijfsleven.

Hoe ook jij kunt meeliften op de AI-revolutie

Nu is de vraag: hoe kan ook jouw organisatie (nog beter) profiteren van de AI-revolutie?
Bij AI Panda bieden we een uniek AI Productiviteit Assessment aan. Hiermee leggen we samen de verborgen kansen voor jouw organisatie bloot en wat ervoor nodig is om die te verzilveren. We maken je ‘Productiviteit Verbeter Potentieel’ inzichtelijk en laten je direct zien welke mogelijkheden AI biedt zonder dat deze ingrijpende veranderingen in je bedrijfsvoering vereisen. Indien gewenst helpen we vervolgens ook met het implementeren van AI-tools die naadloos aansluiten bij jullie ambitie, strategie en werkprocessen.

Ben jij klaar om deze uitdaging aan te gaan en je organisatie naar een hoger niveau te tillen?
Dan kan het AI Productiviteit Assessment wat voor jou zijn. Meer weten?  Stuur ons dan een berichtje via LinkedIn.

AI Panda – Making AI Work for You

Gerelateerde berichten

ChatGPT: een jaar van baanbrekende vooruitgang en toekomstige kansen
Het is een jaar geleden dat ChatGPT werd gelanceerd. Met meer dan 100 miljoen actieve gebruikers binnen twee maanden na de lancering kende ChatGPT...
De toekomst van werk: AI als motor voor talentontwikkeling
Volgens het “Future of Jobs Report” van het World Economic Forum uit april 2023 zullen in de komende vijf jaar bijna de helft (44%) van de...
Hoe CHATGPT jouw bedrijf naar de ‘next level’ kan brengen
Bijna een jaar geleden introduceerde OpenAI ChatGPT, een technologische doorbraak in de wereld van Large Language Models (LLM’s) en...
Privacy & Security in het tijdperk van Generatieve AI: waarom ook jouw bedrijf alert moet zijn

In het licht van technologische innovaties komt de vraag over privacy en security steeds vaker naar voren.

Effectieve prompting aanpak in ChatGPT: aandachtspunten en praktische tips

In het domein van Large Language Models (LLM’s zoals ChatGPT of Bard), is prompt engineering een essentiële schakel.

Jouw AI potentieel meten

Ontdek het verborgen productiviteitspotentieel van jouw organisatie. Krijg inzicht in de gebieden waar AI de productiviteit in jouw organisatie een krachtige impuls kan geven. Vraag nu de gratis AI-scan aan en zet in slechts één (digitale) afspraak je eerste stap naar een productiever en innovatiever werkklimaat.