Leestijd: ( Aantal woorden: )

Uitleg, aandachtspunten en tips voor een praktische prompting aanpak in ChatGPT

In het domein van Large Language Models (LLM’s zoals ChatGPT of Bard), met een speciale focus op ChatGPT, is prompt engineering een essentiële schakel om de kracht van kunstmatige intelligentie effectief te benutten. Deze expertise vereist een combinatie van technische kennis, analytische vaardigheden en taalbewustzijn. In dit artikel duiken we in de kernprincipes van efficiënte prompt engineering en bieden we praktisch advies voor het gebruik ervan in ChatGPT zodat je AI voor jou laat werken.

Essentie van het formuleren van je vragen

Succesvol gebruik van LLM’s draait om het helder definiëren van problemen en het stellen van de juiste vragen. Het vermogen om vragen te formuleren die aansluiten bij de logica van het model en de behoeften van de eindgebruiker is cruciaal. Dit proces vereist een evenwicht tussen precisie en openheid om zowel duidelijke antwoorden te genereren als ruimte te laten voor de oplossingsgerichte capaciteiten van het model.

 1. Slimme formuleringen
  Het vermogen om prompts te creëren die naadloos integreren met het begrip van zowel het model als de vraag van de eindgebruiker is essentieel. Dit betekent dat je de communicatie met je AI-tool moeten vormgeven op een manier die het mogelijk maakt voor het model om effectief en efficiënt te antwoorden terwijl de output nog steeds logisch en waardevol is voor jou aan de ontvangende kant.
 2. Balans vinden
  Het gaat over het vinden van een balans waarbij je specifiek genoeg bent om duidelijke, bruikbare antwoorden te genereren terwijl je tegelijkertijd open genoeg blijft om ruimte te bieden voor de creatieve oplossingsvaardigheden van het model.
5 belangrijke aandachtspunten bij het werken met LLM’s

Een effectieve interactie met LLM’s vereist bewustzijn van bepaalde subtiele elementen, waaronder:

 1. Intuïtieve interactie
  Een effectieve prompt ontwerpen betekent communiceren op een manier die voor mensen natuurlijk aanvoelt terwijl het nog steeds begrijpelijk is voor de machine. Dit vereist een begrip van zowel menselijke communicatie als machinetaal om een brug te vormen tussen de twee en zo een naadloze interactie te faciliteren.
 2. Verzekeren van output kwaliteit
  De kwaliteit van de output van een model kan sterk variëren op basis van hoe een vraag of opdracht is geformuleerd. Een goed ontworpen prompt zorgt voor output die niet alleen correct maar ook rijk en bruikbaar is om zo echt waarde toe te voegen aan de interactie.
 3. Adaptieve aanpak
  Prompts moeten zich kunnen aanpassen aan verschillende situaties en vereisten. Dit houdt in dat je een zekere mate van flexibiliteit moet inbouwen zodat ze in verschillende contexten toepasbaar zijn zonder dat dit ten koste gaat van de effectiviteit.
 4. Gebruiksvriendelijk ontwerp
  De beste prompts zijn die welke door een breed scala aan gebruikers kunnen worden benut. Ze moeten eenvoudig, duidelijk en intuïtief zijn om zo toegankelijk mogelijk te zijn voor iedereen, ongeacht hun technische vaardigheidsniveau.
 5. Kennis van modelbeperkingen
  Het maximaliseren van de voordelen van een model houdt ook in dat we begrijpen waar de grenzen liggen. Dit betekent dat we prompts creëren die binnen de capaciteiten van het model werken en realistische verwachtingen hebben over wat het model kan leveren.
5 praktische tips om prompt creatie voor jou te laten werken:
 1. Iteratief en adaptief
  Prompt engineering is geen eenmalige taak. Het vereist continue aanpassing en finetuning. Dit iteratieve proces van creëren, testen en bijstellen is cruciaal om de prestaties van het model te verbeteren en te verfijnen.
 2. Gebruik templates
  Om consistentie en kwaliteit te waarborgen, kunnen templates voor prompts worden ontwikkeld. Deze fungeren als startpunten op basis waarvan je kunt aanpassen en personaliseren voor specifieke toepassingen zonder telkens vanaf nul te beginnen.
 3. Training van je model
  Tijdens het trainen van het model met verschillende prompts zorg je voor variatie en diversiteit. Dit helpt het model om een breder scala aan inputs te begrijpen en erop te reageren waardoor het flexibeler en meer toepasbaar wordt. Ook kun je met voorbeelden werken om het model een bepaalde kant op te sturen.
 4. Feedback geven als gebruiker
  Feedback van eindgebruikers is onmisbaar. Door gebruikerservaringen en feedback op te nemen in het ontwikkelingsproces worden prompts verbeterd op een manier die resoneert met echte gebruikers.
 5. Synergie tussen techniek en taal
  Een harmonieuze balans tussen kennis van het model en taalkundige handigheid verzekert dat de prompts die worden gecreëerd technisch haalbaar zijn en communicatief tot waardevolle output leiden.
Implementatie roadmap

Een strategische aanpak is vereist voor de succesvolle integratie van prompt engineering in ChatGPT, bestaande uit verschillende fasen:

 1. Bepalen van doelen
  Identificeer en formuleer voorafgaand aan het prompten heel helder de specifieke doelstellingen die je met ChatGPT wilt bereiken. Dit helpt je de juiste vraag te stellen.
 2. Ontwerp en creatie
  Gebruik de eerdergenoemde aandachtsgebieden en tips om de initiële prompts te ontwerpen. Zorg voor diversiteit in je input en maak gebruik van templates.
 3. Validatie
  Test de prompts met een diverse groep gebruikers en verzamel feedback over de bruikbaarheid en kwaliteit van de output.
 4. Optimalisatie
  Pas de prompts aan op basis van feedback en verbeterpunten die tijdens de validatiefase naar voren zijn gekomen.
 5. Implementatie
  Integreer de geoptimaliseerde prompts in je ChatGPT-omgeving en waarborg dat deze in lijn zijn en blijven met de doelen van jouw organisatie.
 6. Monitoren en analyseren
  Blijf de prestaties van de prompts in de praktijk volgen en verzamel data over de effectiviteit en gebruikerservaring.
 7. Continue verbetering
  Onderhoud een cyclisch proces van feedback, aanpassing en herimplementatie om de kwaliteit en relevantie van de prompts te waarborgen.
 8. Schaalvergroting
  Breid de toepassing van prompts uit naar andere gebieden binnen de organisatie of ontwikkel geavanceerdere varianten voor meer complexe taken.
Wij zijn er om AI voor jou te laten werken

Wij bij AI Panda begrijpen dat het implementeren van een effectieve prompt engineering strategie een uitdagende onderneming kan zijn. Daarom staan wij klaar om je bij elke stap in dit proces te ondersteunen. Of het nu gaat om het initialiseren van het plan, het ontwerpen van prompts of het uitvoeren van een continue verbetercyclus, onze experts bieden deskundige begeleiding en on-the-job ondersteuning. AI Panda heeft niet alleen de technische expertise in AI en ChatGPT maar ook een diep begrip van hoe deze technologieën op een praktische manier kunnen worden toegepast om échte waarde voor jouw organisatie te creëren.

Met onze hulp kun je ervoor zorgen dat jouw implementatie van ChatGPT niet alleen technisch solide is maar ook optimaal is afgestemd op de behoeften en verwachtingen van de jou als gebruiker. Samen kunnen we niet alleen een effectieve implementatie bereiken maar ook een duurzame strategie ontwikkelen die ervoor zorgt dat jouw toepassing van ChatGPT blijft evolueren en verbeteren naarmate de technologie en de behoeften van jouzelf of je team zich verder ontwikkelen.

Wij nodigen je uit om vrijblijvend contact op te nemen en te ontdekken hoe we samen jouw prompt engineering naar een hoger niveau kunnen tillen binnen jouw organisatie. Voor meer informatie en ondersteuning kun je natuurlijk ook onze AI Panda ChatGPT Guide raadplegen die je gratis op onze website kunt downloaden. Wij zijn er immers om AI te laten werken voor jou.

Over de auteur

Koen Slinger is een expert in marketing, sales en AI met een pragmatische aanpak. Als medeoprichter en adviseur bij AI Panda speelt hij een sleutelrol in het mogelijk maken van AI-integraties binnen organisaties. Hierbij helpt hij bedrijven om AI-tooling op een werkbare en effectieve manier te implementeren. Zijn expertise ligt vooral in het toepasbaar maken van AI in de dagelijkse praktijk van organisaties waarbij hij de brug vormt tussen technologische mogelijkheden en praktische bedrijfsimplementatie.

Gerelateerde berichten

ChatGPT: een jaar van baanbrekende vooruitgang en toekomstige kansen
Het is een jaar geleden dat ChatGPT werd gelanceerd. Met meer dan 100 miljoen actieve gebruikers binnen twee maanden na de lancering kende ChatGPT...
De toekomst van werk: AI als motor voor talentontwikkeling
Volgens het “Future of Jobs Report” van het World Economic Forum uit april 2023 zullen in de komende vijf jaar bijna de helft (44%) van de...
AI: de sleutel tot meer productiviteit, kwaliteit en werkplezier

In de snel evoluerende wereld van vandaag is de potentie van Kunstmatige Intelligentie (AI) niet langer te negeren.

Hoe CHATGPT jouw bedrijf naar de ‘next level’ kan brengen
Bijna een jaar geleden introduceerde OpenAI ChatGPT, een technologische doorbraak in de wereld van Large Language Models (LLM’s) en...
Privacy & Security in het tijdperk van Generatieve AI: waarom ook jouw bedrijf alert moet zijn

In het licht van technologische innovaties komt de vraag over privacy en security steeds vaker naar voren.

Jouw AI potentieel meten

Ontdek het verborgen productiviteitspotentieel van jouw organisatie. Krijg inzicht in de gebieden waar AI de productiviteit in jouw organisatie een krachtige impuls kan geven. Vraag nu de gratis AI-scan aan en zet in slechts één (digitale) afspraak je eerste stap naar een productiever en innovatiever werkklimaat.